Your address will show here +12 34 56 78

סוגי עמודים בפייסבוק

הרבה אנשים שואלים אותנו, מה ההבדל בין עמוד אישי בפייסבוק לבין עמוד עסקי בפייסבוק, ולבין קבוצה.
עמוד אישי נועד לחשבונות פרטיים בפייסבוק (זאת אומרת - בני אדם בלבד), לפתוח פרופיל פרטי לעסק או מוצר הינה עבירה על חוקי הפייסבוק ורוב הסיכויים שיזרקו את המשתמש, או ייחסם המשתמש. בעמוד אישי לא ניתן להוסיף אותך כחבר ללא אישור שלך (Friend Requst).

עמוד עסקי נועד לחשבונות עסקיים אשר מוכרים מוצר או שירות, וניתן לייצר עמודי נחיתה בפייסבוק, אפליקציות ועוד. בעמוד עסקי ניתן להוסיף אותך כחבר ע"י לחיצה על Like (אין צורך באישור שלך).
קבוצה נועדה לאסוף קבוצה של אנשים המתעניינים באותו נושא (קבוצת מכוניות, קבוצת עובדים וכו'...) ובכך היא מאפשרת לכל הקשורים להתחבר אליה ולהשתתף בדיונים הנערכים בקבוצה.
לפניכם טבלה המסבירה בפירוט את ההבדלים בין האפשרויות בכל סוג חשבון:
  • Text Hover